Politica de confidențialitate

Utilizând site-ul desuflet.md, utilizatorul oferă urmatoarea informație: numele, prenumele, numărul de telefon. 

Oferind informația personală site-ului, utilizatorul acceptă prelucrarea acesteia de către proprietarul site-lui, inclusiv pentru promovarea produselor și serviciilor site-ului.

Utilizatorul trebuie sa fie conștient de faptul că toată informația oferită pentru implementarea acestui serviciu nu va fi divulgată persoanelor sau site-urilor terțe, neautorizate. Excepție poate fi oferirea informației personale la cererea organelor competente ale Republicii Moldova sau la solicitarea instanței de judecată. Proprietarul site-lui este responsabil pentru menținerea confidențialității informațiilor personale a clientului. Utilizatorul este obligat să furnizeze informații fiabile. În cazul în care utilizatorul oferă informații incorecte, proprietarul site-lui nu este responsabil pentru informația dată și consecințele posibile.

Măsuri de securitate

Noi folosim măsuri de securitate comerciale pentru a preveni accesul neautorizat, menținerea exactității datelor și pentru asigurarea utilizării corecte a informației de pe site. Transmiterea datelor pe internet sau prin rețeaua wireless nu poate fi protejată în totalitate. Prin urmare, la fel ca și alte companii, noi nu putem garanta securitatea informației pe care o oferă Utilizatorul, astfel, el va face acest lucru pe propria răspundere.

Copyright © 2020| Toate drepturile rezervate.